Buku Pintar Al-Qur’an

 Dilihat 537 x  -A   +A

Daftar nama-nama Surah Al-Qur’an Berdasarkan Urutan dalam Mushaf (disertai jumlah ayat)

 1. Al-Fatihah (7)
 2. Al-Baqarah (286) 
 3. Ali Imran (200) 
 4. An-Nisa' (176) 
 5. Al-Mai'dah (120) 
 6. Al-An'am (165) 
 7. Al-A'raf (206) 
 8. Al-Anfal (75) 
 9. At-Taubah (129) 
 10. Yunus (109) 
 11. Hud (123) 
 12. Yusuf (111) 
 13. Ar-Ra'd (43) 
 14. Ibrahim (52) 
 15. Al-Hijr (99) 
 16. An-Nahl (128) 
 17. Al-Isra' (111) 
 18. Al-Kahfi (110) 
 19. Maryam (98) 
 20. Thaha (135) 
 21. Al-Anbiya (112) 
 22. Al-Hajj (78) 
 23. Al-Mu'minun (118) 
 24. An-Nur (64) 
 25. Al-Furqan (77) 
 26. Asy-Syu'ara (227) 
 27. An-Naml (59) 
 28. Al-Qashash (88) 
 29. Al-'Ankabut (69) 
 30. Ar-Rum (60) 
 31. Luqman (34) 
 32. As-Sajdah (30) 
 33. Al-Ahzab (73) 
 34. Saba' (54) 
 35. Fathir (45) 
 36. Yasin (83) 
 37. As-Shaffat (182) 
 38. Shad (88) 
 39. Az-Zumar (75) 
 40. Al-Mu'min (85) 
 41. Fushshilat (54)
 42. As-Syura (53) 
 43. Az-Zukhruf (89) 
 44. Ad-Dukhan (59) 
 45. Al-Jatsiyah (37) 
 46. Al-Ahqaf (35) 
 47. Muhammad (38) 
 48. Al-Fath (29)
 49. Al-Hujurat (18)
 50. Qaf (45)
 51. Adz-Dzariyat (60)
 52. Ath-Thur (49) 
 53. An-Najm (62)
 54. Al-Qamar (55) 
 55. Ar-Rahman (78)
 56. Al-Waqi'ah (96) 
 57. Al-Hadid (29)
 58. Al-Mujadilah (22)
 59. Al-Hasyr (24) 
 60. Al-Mumtahanah (13) 
 61. Ash-Shaff (14) 
 62. Al-Jumu'ah (11)
 63. Al-Munafiqqun (11)
 64. At-Taghabun (18) 
 65. Ath-Thalaq (12)
 66. At-Tahrim (12)
 67. Al-Mulk (30)
 68. Al-Qalam (52)
 69. Al-Haqqah (52)
 70. Al-Ma'arij (44)
 71. Nuh (28)
 72. Al-Jinn (28)
 73. Al-Muzzammil (20)
 74. Al-Muddatstsir (56)
 75. Al-Qiyamah (40)
 76. Al-Insan (31)
 77. Al-Mursalat (50)
 78. An-Naba' (40)
 79. An-Nazi'at (46)
 80. 'Abasa (42)
 81. At-Takwir (29)
 82. Al-Infithar (19)
 83. Al-Muthaffifin (36)
 84. Al-Insyiqaq (25)
 85. Al-Buruj (22)
 86. Ath-Thariq (17)
 87. Al-A'la (19)
 88. Al-Ghasyiyah (26)
 89. Al-Fajr (30) 
 90. Al-Balad (20)
 91. Asy-Syams (15)
 92. Al-Lail (21)
 93. Ad-Dhuha (11)
 94. Al-Insyirah (8)
 95. At-Tin (8)
 96. Al-'Alaq (19)
 97. Al-Qadr (5)
 98. Al-Bayyinah (8)
 99. Al-Zalzalah (8)
 100. Al-'Adiyat (11)
 101. Al-Qari'ah (11)
 102. At-Takatsur (8)
 103. Al-Ashr (3)
 104. Al-Humazah (9)
 105. Al-Fil (5)
 106. Quraisy (4)
 107. Al-Ma'un (7)
 108. Al-Kautsar (3)
 109. Al-Kafirun (6) 
 110. An-Nashr (3) 
 111. Al-Lahab (5) 
 112. Al-Ikhlash (4) 
 113. Al-Falaq (5) 
 114. An-Nas (6)


Daftar nama-nama Surah Al-Qur’an Berdasarkan Urutan Turunnya

A. Makkiyah (yang turun pada Periode Makkah atau Sebelum Hijrah)

 1. Al-‘Alaq
 2. Al-Qalam
 3. Al-Muzammil
 4. Al-Muddatstsir
 5. Al-Fatihah
 6. Al-Masad (Al-Lahab)
 7. At-Takwir
 8. Al-A'la
 9. Al-Lail
 10. Al-Fajr
 11. Adh-Dhuha
 12. Alam Nasyrah (Al-Insyirah)
 13. Al-'Ashr
 14. Al-'Adiyat
 15. Al-Kautsar
 16. At-Takatsur
 17. Al-Ma'un
 18. Al-Kafirun
 19. Al-Fil
 20. Al-Falaq
 21. An-Nas
 22. Al-Ikhlas
 23. An-Najm
 24. 'Abasa
 25. Al-Qadar
 26. Asy-Syamsu
 27. Al-Buruj
 28. At-Tin
 29. Al-Quraisy
 30. Al-Qari'ah
 31. Al-Qiyamah
 32. Al-Humazah
 33. Al-Mursalah
 34. Qaf
 35. Al-Balad
 36. Ath-Thariq
 37. Al-Qamar
 38. Shad
 39. Al-A'raf
 40. Al-Jin
 41. Yasin
 42. Al-furqan
 43. Fathir
 44. Maryam
 45. Thaha
 46. Al-Waqi'ah
 47. Asy-Syu'ara
 48. An-Naml
 49. Al-Qashash
 50. Al-Isra
 51. Yunus
 52. Hud
 53. Yusuf
 54. Al-Hijr
 55. Al-An'am
 56. Ash-Shaffat
 57. Lukman
 58. Saba'
 59. Az-Zumar
 60. Ghafir
 61. Fushshilat
 62. Asy-Syura
 63. Az-Zukhruf
 64. Ad-Dukhan
 65. Al-Jatsiyah
 66. Al-Ahqaf
 67. Adz-Dzariyah
 68. Al-Ghasyiah
 69. Al-Kahf
 70. An-Nahl
 71. Nuh
 72. Ibrahim
 73. Al-Anbiya
 74. Al-Mu'minun
 75. As-Sajdah
 76. Ath-Thur
 77. Al-Mulk
 78. Al-Haqqah
 79. Al-Ma'arij
 80. An-Naba'
 81. An-Nazi'at
 82. Al-Infithar
 83. Al-Insyiqaq
 84. Ar-Rum
 85. Al-Ankabut
 86. Al-Muthaffifin
 87. Az-Zalzalah
 88. Ar-Ra'd
 89. Ar-Rahman
 90. Al-Insan
 91. Al-Bayyinah

Turunnya surah-surah Makkiyyah lamanya 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dihitung berdasarkan awal turunnya Al-Qur’an pada 17 Ramadhan, pada 40 tahun usia Nabi.

B. Madaniyyah (yang turun pada Periode Madinah atau Sesudah Hijrah)

 1. Al-Baqarah
 2. Al-Anfal
 3. Ali-Imran
 4. Al-Ahzab
 5. Al-Mumtahanah
 6. An-Nisa'
 7. Al-Hadid
 8. Al-Qital
 9. Ath-Thalaq
 10. Al-Hasyr
 11. An-Nur
 12. Al-Haj
 13. Al-Munafiqun
 14. Al-Mujadalah
 15. Al-Hujurat
 16. At-Tahrim
 17. At-Taghabun
 18. Ash-Shaf
 19. Al-Jum'at
 20. Al-Fath
 21. Al-Maidah
 22. At-Taubah
 23. An-Nashr


Yang Pertama dan Terakhir Diturunkan


Nama-nama Al-Qur'an

 1. Al-Furqan (Pembeda antara yang haq dan yang bathil)
 2. Al-Kitab (Kitab Allah)
 3. An-Nur (Cahaya)
 4. At-Tanzil (yang diturunkan Allah)
 5. Al-Kalam (Kalam Allah)
 6. Al-Hadits (Ucapan)
 7. Al-Mau’izhah (Nasehat)
 8. Al-Hadi (Pemberi petunjuk)
 9. Al-Haqq (Yang benar)
 10. Al-Bayan (Penjelasan)
 11. Al-Munir (Yang bercahaya)
 12. Asy-Syifa’ (Penyembuh)
 13. Al-‘Azhim (Yang agung)
 14. Al-Karim (Yang mulia)
 15. Al-Majid (Yang tinggi)
 16. Al-‘Aziz (Yang perkasa)
 17. An-Ni’mah (Ni’mat)
 18. Ar-Rahmah (Rahmat)
 19. Ar-Ruh (Jiwa)
 20. Al-Habl (Penghubung)
 21. Al-Qishash (Yang memuat kisah)
 22. Al-Muhaimin (Yang memelihara)
 23. Al-Hakam (Yang menjadi penengah)
 24. Adz-Dzikr (Yang Mengingatkan)
 25. As-Siraj (Lentera/Yang menerangi)
 26. Al-Basyir (Yang member kabar gembira)
 27. An-Nadzir (Yang member peringatan)
 28. At-Tibyan (Yang member penjelasan)
 29. Al-Adl (Keadilan)
 30. Al-Munadi (Yang menyeru)
 31. Asy-Syafi (yang menyembuhkan)
 32. Adz-Dzikra (Peringatan)
 33. Al-Hakim (Yang bijaksana


Al-Qur'an dalam Angka

 1. Jumlah surah dalam Al-Qur’an : 114
 2. Jumlah ayat dalam Al-Qur’an : 6236 (atau lebih)
 3. Jumlah juz : 30
 4. Tiap juz mempunyai : 4 hizb, jadi keseluruhan: 120 hizb
 5. Jumlah titik dalam Al-Quran : 1015030
 6. Jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran : 323670
 7. Jumlah kata dalam Al-Quran : 77934


Klasifikasi Surah Al-Qur’an berdasarkan Panjangnya

Ditinjau dari panjang-pendeknya, surah-surah Al-Qur'an terbagi pada empat bagian, yaitu :

 1. At-Thiwal (surah-surah yang panjang); yaitu tujuh surah terpanjang (As-Sab’ut Thiwal); Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa’, Al-Ma’idah, Al-A’raf, Al-An’am dan At-Taubah.
 2. Al-Mi’un (surah-surah yang seratus ayat lebih); yaitu seperti surah Hud, Yusuf, Mu'min dan sebagainya.
 3. Al-Matsani (surah-surah yang kurang sedikit dari seratus ayat); seperti Al-Anfal, Al-Hijr dan sebagainya.
 4. Al-Mufashshal (surah-surah yang pendek, atau yang potongan ayatnya pendek-pendek); yaitu mulai dari surah Al-Hujurat hingga surah An-Nas.


Surah Terpanjang dan Terpendek


Ayat Terpanjang dan Terpendek


Kata Terpanjang dalam Ayat Al-Quran

Kata terpanjang dalam ayat-ayat Al-Quran adalah kata "Fasqaynaakumuuh" (ada 10 huruf arab) yang terdapat dalam QS. Al-Hijr, ayat 22 :

"..dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan(tumbuh-tumbuhan)dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." [QS. 15:22]


Nama Nabi sebagai Nama Surah

Ada tujuh surah dalam Al-Quran yang namanya terambil dari nama Nabi, yaitu: Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Nuh.


Surah yang Paling Utama dalam Al-Quran

Surah yang paling utama dalam Al-Quran adalah Surah Al-Fatihah, yang terletak diawal Al-Quran. Surah ini adalah surah pertama yang diturunkan secara lengkap dalam 7 ayat sekaligus. Ia disebut juga dengan Ummul Quran, "induk dari kandungan Al-Quran". Disebut demikian karena surah ini memuat unsur-unsur utama yang mencerminkan seluruh kandungan Al-Quran.


Surah yang terdapat kalimat "Allah" dalam setiap Ayat-nya

Surah yang di dalam setiap ayatnya terdapat kalimah "Allah" adalah surah Al-Mujadalah.


Surah yang diawali dengan Al-Hamd (kalimat pujian pada Allah)

Ada 5 surah dalam Al-Qur’an yang diawali dengan kalimat Al-Hamd (pujian pada Allah), yaitu:

 1. Al-Fatihah
 2. Al-An'am
 3. Al-Kahf
 4. Saba'
 5. Fathir


Surah yang diawali dengan Tasbih

Ada 7 surah dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat Tasbih (Mahasuci Allah), yaitu:

 1. Al-Isra'
 2. Al-A'la
 3. At-Taghabun
 4. Al-Jum'ah
 5. Ash-Shaff
 6. Al-Hasyr
 7. Al-Hadid


Surah yang diawali dengan lafazh Al-Qasam (sumpah)

Ada 15 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan lafazh Al-Qasam (Sumpah), yaitu:

 1. Adz-Dzariyat
 2. Ath-Thur
 3. An-Najm
 4. Al-Mursalat
 5. An-Nazi'at
 6. Al-Buruj
 7. Ath-Thariq
 8. Al-Fajr
 9. Asy-Syams
 10. Al-Lail
 11. Adh-Dhuha
 12. At-Tin
 13. Al-'Adiyat
 14. Al-'Ashr
 15. Ash-Shaffat


Surah-surah yang diawali dengan Huruf Hijaiyah

Di dalam Al-Qur’an terdapat 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf terputus (al-Huruf al-Muqattha’ah). Ini merupakan salah satu isyarat dari kemukjizatan Al-Quran. Sebagian ahli tafsir berusaha mengemukakan rahasia di balik huruf-huruf pembuka surah tersebut, namun makna sebenarnya hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf Hijaiyah tersebut adalah sebagai berikut:

 1. Al-Baqarah
 2. Ali Imran
 3. Al-A'raf
 4. Yunus
 5. Hud
 6. Yusuf
 7. Ar-Ra'd
 8. Ibrahim
 9. Al-Hijr
 10. Maryam
 11. Thaha
 12. Asy-Syu'ara
 13. An-Naml
 14. Al-Qashash
 15. Al-'Ankabut
 16. Ar-Rum
 17. Luqman
 18. As-Sajdah
 19. Yasin
 20. Shad
 21. Ghafir
 22. Fushshilat
 23. As-Syura
 24. Az-Zukhruf
 25. Ad-Dukhan
 26. Al-Jatsiyah
 27. Al-Ahqaf
 28. Qaf
 29. Al-Qalam


Basmallah


Ayat-ayat Sajdah

Ayat-ayat Sajdah adalah ayat-ayat yang apabila seseorang membacanya (atau mendengarnya), maka disunnahkan untuk bersujud, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat Sajdah diberi tanda "mihrab" di akhirnya dan tertulis (سجدة) di pinggir halaman.

Ayat-ayat Sajdah dalam Al-Qur'an berjumlah 15 ayat sebagai berikut:

 1. Ayat ke-206 dari Surah Al-A'raf
 2. Ayat ke-15 dari Surah Ar-Ra'd
 3. Ayat ke-50 dari Surah An-Nahl
 4. Ayat ke-109 dari Surah Al-Isra'
 5. Ayat ke-58 dari Surah Maryam
 6. Ayat ke-17 dari Surah Al-Hajj
 7. Ayat ke-77 dari Surah Al-Hajj (termasuk ayat sajdah menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah)
 8. Ayat ke-60 dari Surah Al-Furqan
 9. Ayat ke-25 hingga Ayat ke-26 dari Surah An-Naml
 10. Ayat ke-15 dari Surah As-Sajdah
 11. Ayat ke-38 dari Surah Fussilat
 12. Ayat ke-62 dari Surah An-Najm
 13. Ayat ke-1 dari Surah Al-Insyiqaq
 14. Ayat ke-21 dari Surah Al-Insyiqaq
 15. Ayat ke-19 dari Surah Al-'Alaq Ayat ke-19 dari surat Al-'Alaq 96:19

Sujud yang dilakukan ketika membaca/mendengar ayat-ayat Sajdah disebut juga dengan "Sujud Tilawah". Ketika bersujud, disunnahkan membaca :

Sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa showwarohu, wa syaqqo sam’ahu, wa bashorohu. Tabarakallahu ahsanul kholiqiin.

"Sujudlah wajahku terhadap Allah yang menjadikannya, membentuknya, memberi pendengaran dan penglihatan dengan upaya dan kekuatan-Nya, maha berkah Allah sebaik-baik Pencipta."


Kalimat berulang-ulang dalam Surah Ar-Rahman

Di dalam surah Ar-Rahman terdapat pengulangan kalimat "Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani" sebanyak 31 kali, yang artinya: "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?".

Setelah Allah menguraikan beberapa nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada manusia, lalu Allah bertanya: "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?", sebagai peringatan agar manusia tidak mendustakan (tidak mensyukuri) nikmat-nikmat Allah tersebut.


Ayat yang di dalamnya terhimpun semua huruf Hijaiyah

Di dalam ayat 29 Surah Al-Fath, terhimpun semua huruf Hijaiyah (ada 28)


Kisah Para Nabi dalam Al-Quran

Di dalam Al-Qur'an, terdapat kisah-kisah para Nabi dan umatnya, yang diungkapkan sebagai 'ibrah dan untuk diambil pelajaran. Ada 25 nabi yang kisah-kisahnya termuat dalam Al-Quran.


Adab Membaca Al-Quran

Ketika membaca Al-Quran, seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab sebagai berikut agar ia mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran, antara lain :